WPHeaderLogo_Header_08

Skarheim • TVIBI setlist

1   INGEN SOM E DER

2   ALFA OMEGA

3   FRED Å RO

4   EN METER I FRA

5   LITT ÆTTER LITT 

6   VINTERN E TEBAKE

7   MINNEFRITT LAND

8   GATA MI

9   MÆLKEVEIEN

10   TVIBI

11   SNYBALL I KISTA